Photographer & Designer

As a photographer, working mostly with documentary and advertising assignment photography, and foremost with travel, adventure and lifestyle imagery, as well as architecture and arts.

As a designer producing strategic designs and communications for brands, events, magazines and products.

Pictures and designs has during the last 15 years as a professional photographer and designer been exposed around Europe, as well as in Africa, America and Asia. In daily-press, books, magazines, ad campaignes, corporate brands, exhibitions, and catalogues.

The recent years also frequently assigned for workshops and seminars in photography, arts and communications.
  Fotograf & Formgivare

Som fotograf främst verksam med dokumentära bilder och reklamuppdrag, och i huvudsak för kunder med verksamhet inom resor, äventyr, lifestyle och arkitektur.

Som formgivare med strategisk design och grafisk formgivning/kommunikation av varumärken, evenemang, magasin och produkter.

B├ąde bilder och formgivning har under de senaste 15 åren som aktiv fotograf och formgivare blivit publicerade och exponerade runt om i Europa, såväl som i Afrika, Amerika och i Asien. I dagspress, magasin, reklamkampanjer, utställningar, böcker etc.

Nu även verksam och anlitad som semiariehållare och workshopledare inom bildskapande, konst och kommunikation.